Expeditionen

Öppettider: Torsdagar 17,30-19,00
Adress: Norrbackavägen 8, 572 32  Oskarshamn
Telefon: 0491-169 53
Fax: 0491-76 05 30
E-post: expeditionen@oskarshamnshus2.comAnvänd gärna formuläret om du har frågor till vicevärden
Fyll i de fält du kan och vill.
Vill du inte använda formuläret utan har en e-post adress
som du hellre använder skriv till e-postadressen ovan.
Ditt namn:
Adress:
Telefonnummer dagtid:
Telefonnummer kvällstid:
Mobil:
E-post: