Styrelsen

 

 

Jan Karlsson

Ordförande

Norrbackav. 24

Berndt Mogren

Vice Ordförande

Norrbackav. 30

Lise-Lott Erlingsson

Sekreterare

Norrbackav. 14

Christer Nilsson

Ledamot

Norrbackav. 18

Anita Bäckman

Ledamot

Norrbackav. 4

Thomas Kronqvist

Ledamot

Norrbackav. 10

Claes Långqvist

Suppleant

Norrbackav. 22

Margareta Bladh

Suppleant

Norrbackav. 18

Eskil Edlund

Revisor

Norrbackav. 8

Rolf Olsson

Revisor

Norrbackav. 24

Jan Blomgren

Revisorssuppleant

Norrbackav. 28

Marika Eriksson

Revisorssuppleant

Norrbackav. 2

Lars-Olof Eriksson

Valberedningen (Sammankallande)

Norrbackav. 2

Ronald Adolfsson

Valberedningen

Norrbackav. 2

Lennart Löfgren

Valberedningen

Norrbackav. 8

Kerstin Hellgren

Valberedningen

Norrbackav. 18